Bezpieczny puchatek

header
kuratorium Kuratoria Oswiaty maspex Policja Miasto Dzieci eDziecko

Zasady programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”:

 • 1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.
 • 2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej (znajduje się on w panelu po lewej stronie). Zgłoszenie może być dokonane również drogą mailową
  (e-mail: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl) lub telefonicznie (tel. 0-33 8708464).
 • 3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, aby Organizatorzy mogli dostarczyć wystarczającą ilość materiałów.
 • 4. Do zgłoszonej do programu szkoły wysyłana jest przesyłka zawierająca:
  1. materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji,
  2. książeczki dla dzieci „Zostań członkiem Klubu”
  3. broszurę informacyjną dla rodziców,
  4. certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.
 • 5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki), przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszurę informacyjną dla rodziców.
 • 6. Po przeprowadzeniu zajęć szkoła nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
 • 7. Po przeprowadzeniu zajęć szkoła nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
 • 8. Szkoły mogą przesyłać dokumentację zdjęciową oraz sprawozdanie z przeprowadzonych działań na adres mailowy: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl
 • 9. Szczegółowy regulamin programu dostępny jest do pobrania w panelu bocznym.
 • 10. W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl