Bezpieczny puchatek

header
maspex kuratorium Kuratoria Oswiaty Policja Miasto Dzieci

Jak wstąpić do klubu Bezpiecznego Puchatka

 1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych, których siedziby znajdują się na terenie województw: małopolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

 2. Zgłoszenie do udziału w Programie następuje poprzez potwierdzenie przez przedstawiciela szkoły chęci udziału w Programie w czasie rozmowy telefonicznej, nawiązywanej przez przedstawicieli Organizatorów Programu lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej Programu (www.bezpiecznypuchatek.pl).

 1. Po potwierdzeniu chęci uczestnictwa w programie, do szkół przesyłana jest przesyłka zawierająca:

  • materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji,
  • książeczki dla dzieci „Zostań członkiem Klubu”
  • broszurę informacyjną dla rodziców,
  • certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.
 2. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki), przeznaczone dla każdego ucznia oraz ulotkę dla rodziców.

 3. Po przeprowadzeniu zajęć szkoła nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

 4. Program trwa cały rok szkolny 2009/2010.

 5. Szkoły mogą przesyłać dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych działań na adres mailowy: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl

 6. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich na adres: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl